Dokumenty do pobrania

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie rekrutacji. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w dniach 27.08.2014 – 11.09.2014 w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne można również składać drogą pocztową – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:UWAGA! Poza złożeniem powyższych dokumentów należy zapoznać się również zUWAGA! Po zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu zobowiązany będzie on do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.
    Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dokumenty, które każdy z zakwalifikowanych uczestników projektu będzie musiał złożyć w procesie naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej: