Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym w ramach, którego każda z 65 osób:

  • przejdzie indywidualne spotkanie doradcze z tworzeniem indywidualnego Planu Działania w celu szczegółowego zdiagnozowania możliwości zawodowych uczestników. Na każdego uczestnika przypadać będzie 2 godziny zajęć.
  • przejdzie szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej podczas, którego uczestnicy nabędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności, podstaw prowadzenia działalności, podstaw prawnych, procedur rejestracji, form opodatkowania, ewidencji działalności itp. Na każdą grupę przypadać będzie 48 godzin zajęć
  • przejdzie indywidualne spotkanie doradcze z zakresu Biznes Planu. Na każdą osobę będzie przypadać 3 godziny doradcze w ramach, których będą prowadzone szczegółowe konsultacje z poszczególnych etapów pisania biznes planów.
  • przejdzie grupowe doradztwo mające na celu podsumowanie wszystkich zajęć i poruszenie pojawiających się wątpliwości,, problemów każdego uczestnika w zakresie pisania i prowadzenia działalności. Na każdą grupę przypadać będzie 8 godzin zajęć.


2. Przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach projektu przyznanych zostanie 60 dotacji. Każda z osób, której biznes plan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma do 40 tys. złotych na rozwój założonej działalności. Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.


3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:
  • podstawowe finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 60 osób, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Każda osoba będzie mogła otrzymać podstawowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy w wysokości do 1 000 zł.
  • w sytuacji uzasadnionych przypadków (tj. utrzymywania się słabej kondycji finansowej działalności) wsparcie pomostowe będzie mogło być wydłużone o kolejne 6 miesięcy. Aby ubiegać się o to wsparcie uczestnicy będą musieli złożyć w 5 miesiącu prowadzenia działalności wniosek o przyznanie wydłużonego wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe przewidziane jest dla 23 osób prowadzących działalność w kwocie do 800 zł.


Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • wyżywienie, poczęstunek,
  • materiały promocyjne (długopis, notatnik),
  • materiały szkoleniowe (podręcznik).